Do idućeg kompajliranja dokumenta u PDF će proteći još neko vrijeme. Do tada su ispravci navedeni ovdje.

Zahvale:


Strana 12, primjer tri ekvivalentne liste.

U tekstu stoji

[l1 | [l2 | [l3 | [l4 | []]]]]
[l1, l2, l3, l4]
[l2, l2 | [l3, l4]]

a treba

[l1 | [l2 | [l3 | [l4 | []]]]]
[l1, l2, l3, l4]
[l1, l2 | [l3, l4]]